سوابق شغلی

زبان

فارسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

تماس با من